เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เอกสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง