เกี่ยวกับหน่วยงาน

-ว่าง-

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกกเชียง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกกเชียง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ต.ด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ต.ด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))