สุพรรณบุรี..บำรุงสุข >> กระตุ้นรณรงค์ท่องเที่ยวชุมชน

:: วันที่ 6 พ.ย. 2561
:: นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้เเจงความเข้าใจ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี กิจกรรม RALLY OTOP ชุมชน
:: ณ โรงเเรม วาสิฎฐี ชิตี้ โอเทล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
:: และบรรยายพิเศษ ผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สุพรรณบุรี
:: นองจากนี้ได้ร่วมกิจกกรม RALLY OTOP ชุมชน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช
:: โดยมี นางสาวสิริกร นิลกำเเหง หนก.งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประชา มากทองมณี พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกิจกรรมด้วย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#สร้างรายได้ให้ประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)