🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณ บำรุงสุข💕 ร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 10 มกราคม 2562
:::นางสาวสิริกร นิลกำเเหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

:: ร่วมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยมีประเด็นโดยสรุป คือ

-> มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โฮมเสตย์

-> การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

-> การประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

-> การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยบทบาทของกรมการท่องเที่ยว

:: ณ โรงแรมเดอะ ตวันนา แบงค็อก กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)