🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕เพราะทุกคนคือคนสำคัญของการบริหารการจัดเก็บข้อมูล✨

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕เพราะทุกคนคือคนสำคัญของการบริหารการจัดเก็บข้อมูล✨
:: 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
:: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือก
>>ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น
>> ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น
>>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ดีเด่น
>> หน่วยงานภาคีดีเด่น
>> จนท.พช. ผู้สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ต้นแบบ ประจำปี 2562
:: ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)