🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕OTOP mobile✨

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
:: วันที่ 9 สิงหาคม 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการ OTOP MOBIL จุดที่ 4
:; ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 ราย ผลิตภัณฑ์กว่า 25 รายการ โดยมีผลิตภัณฑ์ Quadrant D / ผลิตภัณฑ์โอทอป 1 ถึง 3 ดาว /ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถี ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย
:; ในการนี้นายเมธาพัฒน์ วงศ์ปา พัฒนาการอำเภอด่านช้าง และทีมงาน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)