🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น✨

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น✨
:: 9 สิงหาคม 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: เป็นประธานการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน พลังแห่งความดี พลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสุพรรณบุรี
:: ซึ่งกำหนดการประกวดระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2562 โดยวันนี้เป็นวันที่สี่ของการประกวด
:: ณ บ้านหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
:: และบ้านวัดจำปี อ.เมืองสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)