🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕าน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
:: 11 สิงหาคม 2562
:: นายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: ร่วมในพิธีเปิดงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
::และเยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหม บ้านหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
>>ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ knowledge-Based OTOP : KBO )จังหวัดดีเด่น ปี 2562 ( OTOP KBO CONTEST 2019
>>โดยนายสมยศเติมวิริยะกุล ประธานกลุ่มฯ นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นนวัตกรรม แก่คณะกรรมการ KBO ระดับประเทศ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ KBO ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
:: ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)