🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕ประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการขับเคลื่อนงานเดือนกันยายน

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
:: 10 กันยายน 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
:: เตรียมความพร้อม ซักซ้อมการขับเคลื่อนงานเดือนกันยายน
:: ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)