🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โครงการสตรีบ้านแหลม ขยับกาย สบายชีวี

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
วันที่ 17 กันยายน 2562
พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์วิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โครงการสตรีบ้านแหลม ขยับกาย สบายชีวี ณ หมู่ที่ 1 บ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า. จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสมาขิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 120 ราย
ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ/นายก อบต.บ้านแหลม และทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม /ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)