🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน :: โครงการสตรีตำบลโคกครามออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: มอบหมายนางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์วิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
:: ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน
:: โครงการสตรีตำบลโคกครามออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ
:: ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนคา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
:: โดยมีสมาขิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 120 ราย
:: ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน ร่วมกิจกรรม /ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)