ข่าวประชาสัมพันธ์

** วิถีเมืองเหน่อ  @ พช.สุพรรณบุรี…บำรุงสุข..วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกส่วนราชการ..ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์