การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

๑.ความเป็นมา
เนื่องจากในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ส่งกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ จึงมีวิธีการนำมูลสัตว์มาทำแก๊สชีวภาพ หุงต้มในครัวเรือน
๒.กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ
วิธีทำ
วิธีทำถังหมักแก๊ส
1. เจาะถังด้านบนเพื่อใส่มูลโค ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวเกือบถึงก้นถัง ด้านบนที่เติมมีฝาปิด เพื่อใส่เศษอาหารแต่ละมื้อ กับช่องประคองแกนกวนปฏิกูล
2. เจาะถังด้านข้างถัง ขนาด 2 นิ้ว เพื่อให้สิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายแล้วไหลออกและใช้ข้อต่องอสูงขึ้นบน
3. เจาะรูถังด้านบน ขนาด 4 หุน ใส่วาวปิดปิดด้านบนเพื่อนำแก๊สไปใช้หรือเก็บ.
๓.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและมีชาวบ้านทำตาม
ปราชญ์การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

(Visited 1 times, 1 visits today)