🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 พช.สพ. Change for Good✨ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนของพช.จังหวัดสุพรรณบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

:: วันที่ 6 พ.ย. 2562
:: นายวีระชาติ. สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ณ ห้องประชุมพลายชุมพล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)