🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 พช.สพ. Change for Good✨นำเสนอผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระโดนมน ต่อท่านนายกรัฐมนตรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

::ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ,รองผอ.กอ.รมน. จังหวัดฯ และพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
::รวมทั้งผู้นำ อช.และผู้นำชุมชน
:: นำเสนอผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
:: ต่อท่านนายกรัฐมนตรี
::ในการประชุมสรุปและแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของกอ.รมน.
:: เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)