🌸วิถีเมืองเหน่อ..💕 พช.สุพรรณ Change for Good✨ ร่วมผลิตรายการ “ก้าวทันสุพรรณบุรี ที่ 102.25

|
เข้าชม 0 ครั้ง

:: 29 พ.ย. 62
:: นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
:: ร่วมผลิตรายการ “ก้าวทันสุพรรณบุรี ที่ 102.25 (ผู้ว่าราชการพบประชาชน)
:: ซึ่งพัฒนาการจังหวัดได้เชิญชวนและรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
และเชิญชวนใส่ผ้าไทยหนุนเศรษฐกิจชุมชน “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
:: สำหรับรายการ “ก้าวทันสุพรรณบุรี ที่ 102.25 (ผู้ว่าราชการพบประชาชน) ดำเนินการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กระจายเสียงด้วยระบบ FMความถี่ 102.25 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลที่กระจายลงพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือราษฎร และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชาวสุพรรณบุรี รวมทั้งผลการดำเนินงานของจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)