พช.สุพรรณ ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
🌸 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

👉นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางกิตติมา ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และกรรมการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ดำเนินการคัดเลือกงานเทคโนโลยี สารสนเทศดีเด่น ประเภทการพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และประเภทการใช้ประโยชน์จากระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) ประจำปี 2563
📣 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)