🏢 พช.สุพรรณบุรี เข้ารับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

🌸วิถีเมืองเหน่อ…สุพรรณบุรี บำรุงสุข🌸
🌼วันที่ 2 ตุลาคม 2563🌸

👉นายสริห์ หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมรับนโยบายจังหวัดสุพรรณบุรี/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
1.การขับเคลื่อนงานคนดีศรีสุพรรณ
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใต้แนวคิด “เรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี”
🏡ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
📣ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)