สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศพช.สระบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ,นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี
📍ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี
👑ในการนี้นายสริห์ หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชนจากอำเภอเดิมบางนางบวช บางปลาม้า และหนองหญ้าไซเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🎁โดยกิจกรรมในพิธีมีดังนี้
1. พิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. การจัดนิทรรศการ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เก็บเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวเพื่อแจกจ่ายผู้ร่วมงาน ,การทำแหล่งอาหารให้ปลาแบบประหยัดด้วยวิธีจัดทำแซนวิชปลา ,การตอกไม้ไผ่จัดทำฝายชลอน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะดิน และการปลูกต้นไม้ 5 ระดับ
🔔โดยทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ และประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง คือ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 🏡
📣ภาพ/ข่าว : 📸กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)