👍พช.สุพรรณบุรี ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัวสู่แหล่งเรียนรู้ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน” รอบตัดสิน

🌸 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.🌸
☀นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ อดีตพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางสาววาสนา ไข่แก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ,นายสริห์ หอมหวล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมฯ
– คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัวสู่แหล่งเรียนรู้ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน”
โดยมีพื้นที่เป้าหมายดังนี้
🏠1.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3,12 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
🏡2.บ้านลาดตาล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะสังค์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
🙏โดยได้รับการต้อนรับที่ดี จากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
📣สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัวสู่แหล่งเรียนรู้ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน” ตามตัวชี้วัด 7 ข้อ คือ
🌱1.ความต่อเนื่องคือพลัง (ปลูกผักอย่างน้อย 10 ชนิด/คร.)
🍲2.ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม (มีกลุ่มแปรรูปผักอย่างน้อย 1 กลุ่ม)
🌎3.ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์
🌐4.จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม (มีนวัตกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม)
👥 5.ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง (ศูนย์เมล็ดพันธ์ 1 แห่ง)
📖6.มีการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
🏪7.มีแหล่งเรียนรู้ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน”
– ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 16 และ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการจะคัดเลือกหมู่บ้านชนะเลิศระดับจังหวัดต่อไป
📣ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)