พช.สุพรรณบุรี ร่วมิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2564

💕วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
☀️Change for Good
🌸 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.🌸
🙏นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2564 พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
🏠ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
📣ทั้งนี้นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
📜ด้วยวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ปรากฏเป็นหลักฐานว่าชาวไทยได้สร้างชาติสร้างแผ่นดิน มาตั้งแต่ พ.ศ. 1800 เป็นต้นมา ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ ตั้งแต่ยังมิทรงได้ครองราชย์ ต่อมาเมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในทุกๆด้าน รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย นับเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยจวบจนถึงปัจจุบัน
📱ภาพ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📒ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)