📣 พช.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง

💕วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
☀️Change for Good
🌸 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.🌸

☀วันนี้ 19 มกราคม 2564 นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนางสายใจ เรือนใจหลัก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง

📣ทั้งนี้นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่นพต. ในเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุพรรณบุรี
👍พร้อมนำแนวการทำงาน ข้อคิดที่สำคัญจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการทำงานต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบ คือ
1.Attitude ทัศนคติ ให้ทำในองค์กร ให้มีใจในทำงาน
2.Knowledge ความรู้ในการทำงาน การแชร์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ำเสมอ และการใช้สื่อ Social Media ในการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ เช่น facebook ,google ,youtube เป็นต้น
3.Ability ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล
🏆ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทัศนคติ แต่ถ้ามีครบทั้ง 3 องค์ประกอบจะทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพและประสบความสำเร็จ
📱ภาพ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
📜ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)