ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565

พช.สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00-08.00 น.
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจุดเทียนถวายราชสักการะ คล้องพวงมาลาพระคชาธาร/พวงมาลัยพระแสงของ้าว กล่าวคำบวงสรวง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา การแสดงรำกระบี่กระบอง และการชนไก่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา 08.00 น. เริ่มพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (วางพุ่มดอกไม้สด)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชชนนีพันปีหลวง วางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ
สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯในครั้งนี้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพิธี รวมทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีหน่วยงานละ 2 คน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อปีพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศ และเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี
สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

ภาพ กลุ่มงานประสานและสนับสนุน
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)