ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พช.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ด้วย

ประธานประกอบพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการกล่าวคำราชสดุดี ถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นบูรพกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๘ ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ โดยทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญคือการกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาจากการปกครองของกรุงหงสาวดีในปี ๒๑๒๗ และทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร ขณะเสด็จยกกองทัพสู่เมืองเชียงใหม่ จนเสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๑๔๘ สิริพระชนมพรรษา ๔๙ พรรษา สิริดำรงราชสมบัติ ๑๔ ปีเศษ

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข   Change for Good

#สุพรรณบุรี…วิถีเมืองเหน่อ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#แก้จนไปด้วยกันสุพรรณบุรี

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)