ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565
ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวยแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาอุปราชา อีกทั้งดวงวิญญาณทหารไทย-พม่าที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมในพิธีในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดสุพรรณบุรีได้น้อมใจในการจัดงานงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. งานรัฐพิธีบวงสรวง ทำบุญ ปิดทองเสริมสร้างมงคลชีวิต
2. สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลทุกคืน วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. พระสงฆ์คืนละ 50 รูป โดยผู้ที่ประสงค์เป็นเจ้าภาพขอความกรุณาจองเป็นครอบครัว เครือญาติ ส่วนราชการ บริษัท/ห้างร้าน เพื่อแบ่งปันบุญ โดยขอให้ท่านมาถวายปัจจัยต่อพระสงฆ์ด้วยตนเอง (ครอบครัวละ 600 บาท)
3. พิธีเครื่องสังเวย บวงสรวงแด่ดวงวิญญาณทหารไทย-พม่า ที่ล่วงลับไปแล้ว 417 ปี จำนวน 51 โต๊ะ (วิญญาณทหารไทย 30 โต๊ะ ทหารพม่า 20 โต๊ะ และดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาอุปราชา) รวมเป็นเจ้าภาพโต๊ะละ 999 บาท ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
4. การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. การแสดงมหรสพสมโภชน์ ในทุกๆคืน
– 25 เม.ย.65 ลิเกพรเทพ พรทวี วงดนตรีลูกทุ่งนา นา ประกาดร้องเพลงลูกทุ่ง (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
– 26 เม.ย.65 ลิเกพรเทพ พรทวี โขนนาฎศิลป์ วงดนตรีลูกทุ่งนา นา /ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (สุรพล สมบัติเจริญ)
– 27 เม.ย.65 ลิเกพรเทพ พรทวี วงดนตรีลูกทุ่งนา นา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (เสรี รุ่งสว่าง)
– 28 เม.ย.65 ลิเกพรเทพ พรทวี หมอรำระเบียบวาทะศิลป๊ ลูกทุ่งนา นา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ สังข์ทอง สีใส)
– 29 เม.ย.65 วงดนตรีลูกทุ่งนา นา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบชิงชนะเลิศ)
การจัดงานครั้งนี้ จัดหาเงินโดยใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี และวิธีการบอกบุญและศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ร่วมกัน หากท่านประสงค์ เป็นเจ้าภาพบุญ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ โทร. 035-535427 / 094-6631114/081-2990971

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข Change for Good
#สุพรรณบุรี…วิถีเมืองเหน่อ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)