ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการรังสรรค์กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว
โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพมีรายได้ จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์ เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ม.10 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ
การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อฯในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นหน่วยประสานงานและดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
🦋ในการนี้จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ โดยได้กำหนดให้อำเภอทั้ง 10 อำเภอ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมกว่า 500 ตัว

ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข Change for Good
#สุพรรณบุรี…วิถีเมืองเหน่อ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)