ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงการตลาด

พช.สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงการตลาด

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย ในกลุ่ม 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านหลัง) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

การดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัยเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในตลาดนัดด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

#วิถีเหมืองเหน่อ…สุพรรณบุรีบำรุงสุข

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#Changeforgood

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)