ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ร่วมฟังนโยบายการดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

พช.สุพรรณบุรี ร่วมฟังนโยบายการดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายโครงการสานฝันสร้างอาชีพสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ณ วัดวังจิก หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และแหล่งเงินทุนในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ พร้อมกับมอบเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัวให้กับครัวเรือนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯในวันนี้ ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เพื่อเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ทุกครัวเรือน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันกับหน่วยงานภาคีรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้ทานในครัวเรือน โดยตั้งเป้าหมายทุกครัวเรือนปลูกผักจำนวน 10 ชนิดให้ได้ 100% เช่น ตะไคร้ ผักบุ้ง พริก คะน้า มะเขือเทศ มะเขือเปราะ กะเพรา โหระพา ถั่วฝักยาว แตงกวา เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้จะได้นำไปประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือน และนำไปมอบแบ่งปันต่อไป เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน รอดพ้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังกลับมาระบาดในขณะนี้
ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)