ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸พช.สุพรรณบุรีและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ภาค 7 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี