ข่าวประชาสัมพันธ์

🚩พช.สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก และมอบรางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน