บริการของเรา

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS
ที่อยู่ 142 3 – ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี –
035-551300

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นางภารดี ศรีเหรา
035-551300
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
– 142 หมู่ที่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-551300
– เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)