บริการของเรา

OTOP :: ผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง

OTOP :: ผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่งบ้านทุ่งก้านเหลือ

25/1 หมู่ 5 บ้านทุ่งก้านเหลือง ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120                                     ติดต่อ : คุณสมจิตร ภาเรือง

โทร :  089 926 286

(Visited 1 times, 1 visits today)